Můj příběh

Jsem nadšenou a dlouholetou průvodkyní dětí na jejich cestě za poznáním a specializuji se na terapeutické a relaxační techniky pro děti i dospělé.

„Naučím vás, jak efektivně tuto terapii začlenit do běžných aktivit s dětmi, ať už v mateřských školách, dětských skupinách nebo doma“.

Moje cesta k dětské duši prostřednictvím relaxačních technik

Jsem učitelkou v mateřské škole a také mámou 3 dětí. Denně se setkávám s dětmi-malými bytostmi, které ukazuji člověku své poklady. Ať už ty veselé nebo smutné. Díky netradičních relaxačním technikám, které jsou součástí našeho společně stráveného času můžeme zažívat něco navíc.

Pomocí těchto technik pomáhám dětem zklidnit se, ukotvit, pomáhám jim zakoušet pocit bezpečí i mimo domov, nebo naopak rozproudit jejich aktivitu nebo schopnost soustředit se. Ukazuji jim, jak objevovat sebe sama a své pocity.

A výsledek? Spokojené děti, kterým se nechce ze školky.

 Cesta se spoustou klikatých zatáček

                         aneb

bludný kořen

Ale vždycky to tak nebylo.

I já kdysi byla na začátku cesty jako začínající učitelka a později terapeutka. Neměla jsem patřičné pedagogické zkušenosti, natož zkušenosti s alternativním přístupem k dětem. Nebyla jsem schopna, mezi těmi všemi povinnostmi a požadavky ze strany vzdělávání dětí, začlenit jiné přístupy a pohledy na dětskou psychiku a na jejich potřeby.

Absolvovala jsem sice nespočet seminářů a kurzů z oboru:

- dětské psychologie

- speciální pedagogiky

- vývojové psychologie

- alternativní přístupy ve výuce

Ale neuměla jsem tyto poznatky aplikovat do praxe!

A tak jsem děti učila, jak jsem nejlépe uměla a zvládala, podle předepsaných postupů. Dostala jsem se do nějakého podivného stereotypu. Byla v zajetých kolejích a jela, co mi síly stačily. Výsledek byl, že jsem se přestala těšit do práce, viděla jsem ve všem pomíjivost. Neustále se opakující postupy, pořád dokola. K tomu všemu stále narůstající legislativa. Hlavně mít v pořádku papíry, záznamy z výuky, evaluace, testy, podpisy na všechno.

 

Okamžik prozření

Kurňa, co to je? A kde jsou děti? Jejich zájmy, objevování potenciálu, potřeba sdílení, prostor ztišit se. A dost! Řekla jsem si, že se musí něco změnit. Já musím změnit přístup a pojmout to po svém, naslouchat svému srdci.

Otevření tajné zahrady

Začala jsem se zajímat o jógu pro děti. Na to, jaký má vliv na jejich psychiku a rozvoj talentu. Dalším krokem byly masáže dětí a poté i lektorský kurz Baby masáží. Do výuky jsem postupně zařazovala různé relaxační techniky, jako jsou: tématicky řízené relaxace, vizualizace, taneční improvizace, muzikoterapie, vzájemné masáže dětí mezi sebou doplněné přírodními vonnými esencemi.

Najednou začalo docházet ke změnám v chování dětí. A nejen to, dostavila se i zásadní změna u mě. Práce s dětmi mě začala naplňovat, ale na úplně jiné úrovni.

A výsledek ?

Děti jsou sdílnější, otevřenější, klidnější, odvážnější. Jejich dovednosti a vědomosti se ještě zlepšily. Ve škole dosahují lepších výsledku, mají širší záběr, jsou houževnatější a ukotvenější. Prostě prima.

 

Na vrcholu Mount Everestu

A tak jsem se rozhodla své zkušenosti sdílet s ostatními ženami-učitelkami nebo maminkami, které stejně jako já před lety, mají potřebu dát dětem i sobě něco navíc.

Proto dnes učím, jak zařazovat do běžného dne ve školce, v dětských skupinách nebo v mateřských centrech, netradiční relaxační techniky, abychom podpořili sebevědomí dětí, naučili je dovednosti zklidnit se a tím předcházeli případným poruchám učení a koncentrace.

Víte,že...?

Tyto techniky můžete realizovat i doma se svými dětmi?

Připravuje se:

Sady relaxačních technik s různými tématy, které můžete pomocí jednoduchého návodu aplikovat-zařazovat do výuky nebo v domácím prostředí.

Ebook

Provede vás krok za krokem jednou z mnou používaných a osvědčených relaxačních technik. Je zde popsán rovněž i vliv na dětskou psychiku a správný vývoj dětí. Nechybí rady a tipy.